Onderweg naar Pasen dag 15!

Lukas 8: 40-56

Het dochtertje van Jaïrus & de bloedvloeiende vrouw

Lukas 8:41
En zie, er kwam een man, van wie de naam Jaïrus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen.

Jaïrus had een dochtertje zij lag op sterven. Jezus ging met Jaïrus mee naar zijn huis. Het was een drukte van belang, Jaïrus en Jezus moesten zich door de menigte heen dringen. Ineens stond Jezus stil. Hij zei : Wie is het die Mij heeft aangeraakt ? (Lukas 8:45-46)

Op dat zelfde moment was er een vrouw aanwezig die al 12 jaar bloedvloeide. Ze was al bij verschillende doktoren geweest maar niemand kon haar helpen. Door de menigte heen kon ze net bij de zoom van Jezus kleed. Ze raakte het aan en het bloeden stopte!

Jezus zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! (Lukas 8:48)

Wat een wonder!
Vertrouw op de HEER met heel jou ❤️ en het komt goed!

Opeens kwam er iemand naar Jaïrus toe en zei : Uw dochter is gestorven. Jezus hoorde deze woorden en zei tegen Jaïrus vrees niet, hou je geloof vast en het komt goed!

Jezus ging met Jaïrus mee naar zijn huis en kwam aan bij zijn dochtertje. En zei : vrees niet, zij is niet gestorven maar zij slaapt. De mensen om Jezus heen begonnen te lachen. toen zij uit de woning waren gestuurd pakte Jezus haar hand en zei : Kind, sta op. Hoe wonderbaarlijk dit ook was voor de ouders ze mochten er niet over praten. Jezus beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er gebeurd was.(Lukas 8:56 HSV)

Soms zijn er moeilijke momenten in ons leven bijvoorbeeld pijn of verdriet. Je geloof kan hierdoor soms minder worden. Maar in dit bijbelgedeelte laat God zien: hoe zwaar of moeilijk de situatie soms is, Hou je geloof vast! Het komt goed!

Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden. (Lukas 8:50 HSV)

Luisterlied

Print your tickets