Onderweg naar Pasen dag 17!

Dag 17:
Lukas 9: 18-27
De belijdenis van Petrus

Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? (Lukas 9:20a HSV)

Wie zeg jij dat Jezus is?

U bent de Christus, De Messias die door God is gestuurd. Volg Hem en je zult het Koninkrijk zien. Al in dit leven! Door de werking van de Heilige Geest.

Geloof Jezus op Zijn Woord als Hij zegt, ‘Ik ben de Messias die komen zou. Maar nu als dienstknecht om jullie zonden weg te nemen.

** Jezus is voor jou gekruisigd en na 3 dagen weer opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen.

Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ (Openbaringen 1: 8)
Hij komt terug in zijn Majesteit, als eeuwige Heerser op de nieuwe aarde en in een nieuwe hemel.

** Hij heeft jou vrij gekocht door Zijn bloed. Hij wil voor jou het leven zoals het was bedoeld. Een nieuwe aarde zonder zonde, ziekte, dood, vragen, maar in vrede met Hem onze Verlosser en Redder.

Geloof je dat? Neem het maar aan! Hij laat geen bidder staan!!!

Laat Jezus jou hart sneller kloppen?

Luisterlied

Print your tickets