Onderweg naar Pasen dag 2!

Lees vandaag: Lukas 4: 14-30

Vers 14: En Jezus keerde door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea!

Jezus heeft hier net de 40 dagen verzoeking van de duivel achter de rug met een periode van vasten! Hij was moe, hongerig en kon dus eigenlijk niet meer op eigen krachten terugkeren (kunnen we uit dit vers concluderen!). De Heilige Geest gaf Hem de kracht hiervoor! Hierna begint Hij gelijk met zijn prediking en Hij maakt zich bekend als de Messias! Het loopt zo hoog op dat ze Hem willen doden, zijn eigen volk! Het dorp waar Hij uit kwam, de mensen wie hem hebben zien opgroeien, misschien vrienden van vroeger! En nu willen ze Hem doden, van een steile berg afgooien! Je kunt wel zeggen: Jezus hoorde er vanaf toen niet meer bij!

Hoe zit dat met jou? Vaak wil je er bij horen, geaccepteerd worden door de mensen om ons heen, onze Urker maatschappij met hun eigen maatstaven waar je aan wil voldoen! Hoe zit dat met jou? Waar geef je om? Wat God van jou vindt of wat de mensen om ons heen van jou vinden? Misschien kom je er daardoor alleen voor te staan? Soms zijn we moe van het vechten tegen allerlei verleidingen en verzoekingen! Maar weet dan ook: Jezus kende dit en Hij werd gevuld met de kracht van de Heilige Geest!

Ook jij mag gevuld worden! Mag Hij jou al vullen met Zijn kracht en woord?

Klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag!

Print your tickets