Onderweg naar Pasen dag 20!

Dag 20: De uitzending van de zeventig

Lees vandaag: Lukas 10: 1-20

Lukas 10: 2a De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
Lukas 10: 3b Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven

Gisteren heb je kunnen lezen over Jezus volgen. Wat het betekent om hem te volgen. Jezus wil dit na zijn prediking in praktijk brengen. Hij stuurt ze er op uit! Ze gaan op pad om het goede nieuws te brengen, het evangelie te verkondigen. Geloven = doen? In zekere zin lees je dat hier wel.

Wat doe jij met de blijde boodschap over Jezus redding? Hou je die voor jezelf of deel je die? Jezus zegt hier: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er maar weinig. Hij wil jou gebruiken om de oogst binnen te halen! En die oogst dat zijn onze naaste mensen, die Jezus (nog) niet kennen! Het is geen makkelijke taak, dat zegt Hij ook. Ik zend u als lammeren te midden van de wolven! Dat betekent dat de duivel eropuit is om je te verslinden en verscheuren, want dat is wat een wolf doet! Hoe moet jij daarop reageren? Vol haat en nijd? Nee met vrede, als iemand je niet wil ontvangen (of het evangelie) ga dan verder! Wie weet is het aan de volgende arbeider om diegene dichter bij Jezus te brengen! Misschien mag jij op dat moment al een klein zaadje planten!

Er wordt afgesloten met: Verblijd u erover dat uw namen zijn opgeschreven in de hemel! Wat een belofte en wat een vooruitzicht! Dat is een belofte die je mag toe-eigenen! Wat kan het hier soms stormen (of het gevoel dat je letterlijk door wolven achterna wordt gezeten en bijna wordt verslonden). Je mag weten dat Hij erbij is! Er staat jou straks iets ontzettends moois staat te wachten!

Om mee aan de slag te gaan: hieronder 2 bekende gezichten die heel letterlijk op pad zijn gegaan om Jezus opdracht uit te voeren.

klik hier!

Bid voor hen of stuur een mooie bemoediging naar ze toe. Dat kan via: marike.kramer@om.org

Klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag!

Print your tickets