Onderweg naar Pasen dag 21.

Lees vandaag: Lukas 10: 25-37

De barmhartige Samaritaan

toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Lukas 10:33b HSV

De barmhartige Samaritaan, voor iedereen is deze gelijkenis vrijwel bekend. Het is een duidelijke boodschap. Wat zo mooi is om te leren van Jezus is dat Hij de uitleg afstemt op de persoonlijkheid. Deze gelijkenis word verteld aan een wetgeleerde. Hier worden de personages op afgesteld:
▪︎ Wetgeleerde zijn uitleggers van de wet.
▪︎ Priester is een leider van de synagoge.
▪︎ Leviet is een persoon uit de stam van Levi, die alleen priesters mochten worden.
▪︎ Samaritaan is volgens de joden een heiden. Hier mochten ze niet mee omgaan.

Dit zijn bekende personen met een heilige functie. Die de Schrift kennen en wisten wat ze eigenlijk hadden moeten doen. Juist de Samaritaan waar ze laag van denken en niet mee om mogen gaan, laat zien wat de juiste keuze is. Jezus toont ons dat we voor elkaar moeten zorgen als de ander in nood is, ongeacht afkomst of religie.

Wat ik zo mooi vind in vers 33 is dat er staat: hij is met innerlijke ontferming bewogen. Als jullie samen met mij de afgelopen tijd het Lukas evangelië hebben gelezen zijn jullie deze zin al vaak tegen gekomen. Dit leeft altijd in het hart van Jezus voordat Hij geneest, onderwijst, opwekt, vergeeft, etcetera. Dit spreekt het hart van Jezus naar de mens toe. Hij wil ons redden, dat is Zijn diepste verlangen. Dit zou ons hart ook moeten spreken naar onze naasten.

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. (Lukas 10:27 HSV)

Dit is wat God van ons vraagt. Laten we hiermee aan de slag gaan vandaag, morgen, overmorgen en altijd. Hier heeft Jezus zijn helper voor gestuurd (de Heilige Geest) Hij leert ons te breken met onze aardse gewoonten. Vraag Hem om de leiding te nemen in je hart en luister naar Hem.

klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag!

Print your tickets