Onderweg naar Pasen dag 23!

Lees vandaag: Lukas 11: 1-13

Het gebed des Heeren

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.Lukas 11:9‭-10HSV

Bidden, we leren het al vroeg van onze ouders. Maar naar mate we ouder worden ervaren we een bepaalde schroom. Dat is vooral bij onze Hemelse Vader niet nodig. Hij houdt van jou, jij bent zijn geliefde kind.

De dicipelen vragen aan Jezus: Heere leer ons bidden. Dit mag jij ook vragen als jij het moeilijk vindt.

Jezus zegt tegen de dicipelen: wanneer u bid zeg dan:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worden geheiligd Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
▪︎Begin met lofprijzing, aanbidding en om de komst van Zijn koninkrijk op aarde.

Geef ons elke dag ons dagelijksbrood.
▪︎Je mag vragen om je dagelijkse behoeften.

En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.
▪︎bid om vergeving van je zonden. Een voorwaarde daarvan is, dat jij ook je naaste moet vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
▪︎Vraag God om je te helpen steeds de goede keuzes te maken bij alles wat je doet.
Dit zijn de woorden die Jezus zijn dicipelen leert. Vraag in je gebed de leiding van de Helige Geest. Als je God vraagt om de Heilige Geest, dan mag je erop vertrouwen dat Hij het je geeft.

Blijf bidden, elke dag. Als je opstaat als je weg gaat, voor het slapen gaan, je mag altijd tot Hem komen. Vergeet niet om God te danken voor Zijn trouw. Elke dag opnieuw. Als soms niet lukt om te bidden, zeg dan heel eenvoudig Here help mij! Want de Heilige Geest zal voor ons blijven bidden ook als het ons soms niet lukt.

Vader die ons schiep
Zoon die ons verloste
Heilige Geest die ons troost en helpt
Zijn samen één liefdevolle God.

AMEN

Amen, zo sluit je een gebed af.
Het betekend: Het zal waar en zeker zijn.
In vers 9 en 10 mag je lezen dat God ons hoort. Hij wil dat we tot Hem komen met alles wat in ons leeft. Hij zal ons geven wat we nodig hebben.

klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag!

Wil je meer weten over het Onze Vader dan kun je de Heidelbergse cathechismus zondag 45 t/m 52 lezen.

Print your tickets