Onderweg naar Pasen dag 24!

Lees vandaag: Lukas 11: 14-23

Jezus en Beëlzebul

Lukas 11: 14 En Hij(Jezus) dreef een demon uit bij iemand, en deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de demon uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich.

In het Bijbelgedeelte van vandaag gaat het over een man die een demon in zich had en daardoor niet kon spreken. Jezus dreef de demon weg uit de stomme man, toen de demon weg was kon de man weer spreken. En de menigte verwonderde zich. Sommige zeiden dat Jezus de demon had uit gedreven door beëlzebul, met beëlzebul word de duivel bedoeld. Daarop reageerde Jezus kort gezegd met het volgende: dus als Ik(Jezus) een demon uitdrijf door de duivel, drijft de duivel als het ware zichzelf uit. Jezus drijft de demon uit door Zijn eigen kracht niet door de kracht van de duivel. Dan zou de duivel zichzelf tegenwerken.

In de bijbel lezen we best regelmatig over demonen die mensen hebben bezeten, deze worden dan uitgedreven door bijvoorbeeld Jezus of één van de discipelen. In onze tijd lijken demonen in verhouding minder voor te komen dan in de bijbel en in de tijd van Jezus, maar is dat zo? We houden ons weg als het gaat om verdiepen in demonen, we vinden het iets engs en duisters met zich mee dragen. Door het lezen van dit bijbel gedeelte ben ik toch verder gaan onderzoeken wat demonen doen en wie of wat ze zijn.

Wat zijn demonen eigenlijk?

Allereerst even iets over engelen, dit zijn hemelse dienaren van God. Zij brengen berichten aan mensen, beschermen, helpen en hebben een taak in de hemelse dienst voor God. Naast deze goede engelen zijn er ook engelen van onheil. Deze engelen worden demonen genoemd. Zij brengen verdeeldheid, dood en verderf.  De duivel is een gevallen engel en zo zijn er meer engelen die gevallen zijn.(Judas 6)

We hoeven niet bang te zijn voor de demonen! Want Jezus staat er ver boven. Er is een strijd tussen gelovigen en de duistere machten in de hemelse gewesten, ze zijn onze tegenstanders. Toch hoeven we niet bang voor ze te zijn, de Geest van Jezus die in ons woont is groter dan de geesten van de duivel. Jezus onze Overwinnaar. De duivel met zijn demonen zal de gemeente van christus niet overweldigen.
De Here is een sterke toren, Zijn naam is kracht. De rechtvaardige zal bij Hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn. (Spreuken 18:10) We mogen ons vast houden aan Jezus, Hij is sterker dan alle duistere machten. Maar er is geen middenweg bij Jezus, er staat in Lucas 11:23; wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen.

Houd je dus weg bij demonen en occulte bezigheden en houd je bezig met God en Zijn Koninkrijk. Hij is de Overwinnaar en heeft een plan met jou.

Klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag.

Print your tickets