Onderweg naar Pasen dag 25!

Lees vandaag: Lukas 11: 37-54

Onverstandigen! Heeft Hij Die het buitenste maakte, ook niet het binnenste gemaakt? Lukas 11:40 HSV

Jezus corrigeert in dit stuk de schriftgeleerden en wetgeleerde op een radicale wijze. Het is een super interessant stuk om te lezen, maar ook heel confronterend. Waarin kun jij je herkennen?

Jezus probeert hun verschillende dingen duidelijk te maken die ze niet goed doen.
De Farizeeër die Jezus uitnodigde was verbaasd dat Jezus zich niet waste voor het gebruiken van de maaltijd. Jezus hield Zich niet aan HUN tradities. Jezus kende zijn gedachten en ging hier radicaal op in. Wat we bij deze man zien, is het kenmerk van wetticisme. Wetticisme is het toevoegen aan de Schrift en die toevoegingen opleggen aan anderen, waarbij het uiterlijke gedrag belangrijk en maatgevend is en het innerlijk onbelangrijk. Een uiterlijk onberispelijk gedrag is niet een bewijs van een innerlijk goede gezindheid. Dat gold toen en dat geldt nu nog steeds. De reactie van de Heer is dan ook belangrijk om ter harte te nemen, want de farizeeër zit in ieder van ons.

Ze zijn opzoek naar de eer van mensen en niet naar de eer van God. Hij wijst hen
erop dat alle uiterlijke dingen werkelijk rein zullen zijn als ze hun binnenste
aan God aanbieden en voor Hem openstellen. Voor hen die van binnen
rein zijn, zijn alle uiterlijke dingen rein (Tt 1:15). Hiermee zet Hij een streep
door alle wetticisme dat door de eeuwen heen de gemeente van God heeft
doorzuurd (Gl 5:9).

Wat is er voor jou belangrijk, wat de mens van jou vindt of wat God van jou vindt?
Hoe zou jij reageren als Jezus jou op deze manier zou corrigeren? Ga hier vandaag eens mee aan de slag, denk er eens over na. Geef Jezus de ruimte om met jou zondige jij aan de slag te gaan. Hij wil jou maken zoals je bent bedoeld. Vol liefde, vrede en barmhartigheid. Mag Jezus in jouw leven aan de slag?

Klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag!

Print your tickets