Onderweg naar Pasen dag 26!

Lees vandaag: Lukas 12:1-12

Tekst: Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven! (Lukas 12: 7)

Dit stukje is eigenlijk een vervolg op gisteren. De Farizeeën proberen Hem in de val te lokken. Ondertussen is er een menigte van vele duizenden mensen bij elkaar gekomen om naar Jezus te luisteren en dan spreekt Hij ze toe. Eerst tot Zijn discipelen maar ook tot de andere aanwezigen. Hij zegt: pas op voor de Farizeeën en hun huichelarij. Want zij onderwijzen een dwaalleer. Jezus zegt het zo: ze willen zelf niet naar binnen gaan (mat 23: 13) (ik veronderstel dan dat Jezus hier het koninkrijk der hemelen bedoelt), en ze houden de mensen ook tegen wie wel naar binnen willen!

Herkenbaar???

Zijn er bij ons ook mensen die zeggen: Het is niet voor jou, je moet eerst dit en eerst dat! Jezus is heel duidelijk. Dat is huichelarij!

Jezus gaat verder. 5 mussen werden voor 2 penninkjes verkocht! 2 penninkjes was niet veel, ze stelden eigenlijk niets voor deze mussen. Maar bij God wel! Zo is het ook met jou, jij stelt wat voor! Zelfs al jouw haren zijn geteld! Laat niemand of niets je afhouden van het koninkrijk van God! Want ieder wie Mij zal belijden voor de mensen die zal Ik belijden voor de engelen van God (vs 8). Weet je niet wat je moet zeggen of spreken als anderen zeggen: ja maar, dat gaat zomaar niet? De Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen (vs12). Wees niet bang, Hij zal voor je zorgen!

Klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag!

Print your tickets