Onderweg naar Pasen dag 6!

Lees vandaag: Lukas 5: 27-39

Roeping van Levi en Het vasten

En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem. Lukas 5:28

Jezus zei tegen Levi volg Mij. Jezus koos Levi uit als één van Zijn discipelen. Levi was een tollenaar en die stonden niet te boek als eerlijke mensen. Toch koos Jezus hem. Levi liet alles achter.

Zou jij het zelfde doen? Zou jij je moas achterlaten, je social media afsluiten en je familie verlaten? Durf jij je volledig aan Hem te geven? God beloofd een hoopvolle toekomst en een eeuwig leven. Hij wil van onze bij elkaar geraapte scherven (leven) weer maken hoe het eigelijk hoorde te zijn.  Als je hoopt op verlossing, volg Jezus! Hij is het Licht de Waarheid en Het Leven!

Het vasten Lukas 5:33-39

Vast jij ook deze 40 dagen? 40 dagen zonder tv, vlees, social media of als je al ouder bent alcohol? Jezus vastte 40 dagen in de woestijn, 40 dagen zonder eten.

In het oude testament werd het vooral gezien als een godsdienstig ritueel, in het nieuwe Testament werd vasten gezien als een toewijding aan God. in Mattheüs (6:16) staat dat als je vast je geen droevig gezicht moet laten zien. Je hoeft dus geen somber gezicht op te zetten, vasten is juist mooi! Het is een innerlijk proces, het gaat om jouw groei in relatie met God.

De Bijbel zegt dat het niet gaat om de eer die jij krijgt als mens maar dat God het ziet, dat het iets is van God en jou. God wil een relatie met jou, daarin is vasten geen verplichting maar het kan je wel helpen groeien. Het is een vrijwillige liefdevolle toewijding aan God.

Klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag! 

Print your tickets