Openstelling van het Kerkje aan de Zee tijdens de zomermaanden!

Het Kerkje aan de Zee is bijna nooit open, op het Zingen in de Zomer en een enkele rouw- en trouwdienst na. Spontane bezoekers die op Urk rondlopen komen dus bijna altijd voor een gesloten deur terecht. Hierdoor worden kansen gemist. In de eerste plaats om mensen kennis te laten maken met kerk en evangelie, maar ook bijv. om mensen iets te vertellen over de cultuurhistorische geschiedenis van het kerkje.
Onlangs heeft de kerkvoogdij van de HGU toestemming gegeven voor het openstellen van het Kerkje aan de Zee tijdens de zomermaanden. De Evangelisatiecommissie wil hier graag mee aan de slag gaan. We willen (naast het bekende Zingen in de Zomerprogramma) het kerkje vaker openen. Bezoekers krijgen zo de mogelijkheid om het kerkje te bezichtigen, om even plaats te nemen om stil te zijn/te bidden en de mogelijkheid om een gesprekje te voeren met een vrijwilliger die aanwezig is. Iedereen die dit leest zal begrijpen dat dit plan alleen gerealiseerd kan worden met een team van vrijwilligers die zich hier van harte voor in wil zetten. Daarom vanaf deze plek alvast een oproep…

Vrijwilligers gevraagd voor het Kerkje aan de Zee
Wat wordt er dan van u/jij verwacht? In de eerste plaats dat je het belangrijk vindt dat het kerkje meer en vaker open is. Vervolgens dat je volgens een rooster 1 middag per ongeveer 2 weken beschikbaar bent om in het kerkje aanwezig te zijn (in overleg). Nadere informatie volgt nog op een informatiebijeenkomst die hiervoor wordt belegd. Lijkt dit iets voor jou te zijn of heb je vragen; neem dan contact op met onderstaand mailadres of telefoonnummer. Samen kijken we dan wat en wanneer je voor dit mooie werk iets kan betekenen.
Tenslotte nog deze opmerking: het lijkt een hele klus om dit plan te laten slagen en dat zal het vast ook zijn.  Maar we geloven erin dat het met Gods hulp zal lukken. Zo gaan we vol vertrouwen deze zomer tegemoet. Bidt u/jij met ons mee voor het evangelisatiewerk dat wacht?

Vriendelijke groeten namens de evangelisatiecommissie HGU en GKU,
Agnita Bakker-Post 06-52650790
agnita@bakker.it

Print your tickets