Over de preekvoorziening

Beste broeders en zusters,
U begrijpt dat het met 2 vacatures best wel wat werk kost om invulling te geven aan de kerkdiensten wat voorgangers betreft. Gelukkig is het tot nu toe nog steeds gelukt om dominees te vinden die bij ons willen voorgaan als gastpredikant.
Wij hopen natuurlijk dat wij dit jaar verblijd mogen worden met nieuwe predikant(en), en wensen wij onze beroepingscommissie veel sterkte en zegen.
Wij proberen ook om proponenten of kandidaten te benaderen en soms lukt dat.
Verder kennen wij intussen een behoorlijk aantal predikanten die wij regelmatig kunnen vragen en die als ze vrij zijn graag naar onze gemeente komen. Hierbij behoren ook onze eigen oud predikanten op wie wij zelden vergeefs een beroep doen.
Wij zijn al weer hard bezig voor 2020 want je moet er tegenwoordig vroeg bij zijn voor een afspraak.
Vanuit de gemeente krijgen wij af en toe namen door, waarvan wij dankbaar gebruik maken.
Ds. T.J. Smink uit Wierden is de laatste maanden verschillende malen bij ons voorgegaan, met name in de Petrakerk. Op oudejaarsdag leidde hij de dankdagdienst voor visserij en arbeid. Vorige week vernamen wij dat hij in het ziekenhuis geopereerd is. Hij is inmiddels weer thuis en het gaat goed met hem.
Zijn adres is ds. T.J. Smink, Plantsoenlaan 5, 7642 EC Wierden, voor eventueel een kaartje.

Voor suggesties of opmerkingen staan wij altijd open.
Met vriendelijke groeten,

Albertje Hartman – Pasterkamp
Tjalling Ruiten.

Print your tickets