Overlijden

Begrafenisonderneming Draagt Elkanders Lasten deelt  mee dat op donderdag 22 november is overleden Geert Jenema in de leeftijd van 34 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum op maandag 26 november van 19:00 tot 20:00 uur.  De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op dinsdag 27 november op de algemene begraafplaats de Vormt. Vooraf wordt er om 14.00 uur  in de Immanuëlkerk een rouwdienst gehouden.

Print your tickets