Overlijden

Begrafenisonderneming Draagt Elkanders Lasten deelt mee:
Op 24 januari j.l. is overleden Jannetje de Vries-Lievaart, in de leeftijd van 71 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 28 januari van 19.30 tot 20.30 uur.

 

 

Print your tickets