Overlijden

Begrafenisonderneming Draagt Elkanders Lasten deelt u mee dat op 13 februari is overleden Tjalling de Boer.

Op maandag 18 februari is er gelegenheid tot condoleren om 14:00 uur in de Poort. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden in familiekring.

Print your tickets