Overlijden

Begrafenisonderneming Draagt Elkanders Lasten deelt u mee dat op 21 februari jl is overleden Gerrit Kramer. Er is gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum op maandag 25 februari van 19:00 tot 20:00 uur en na de begrafenis. De begrafenis vindt plaats dinsdag 26 februari. Vooraf wordt er in de Christelijk Gereformeerde kerk Eben-Haezer een dienst van woord en gebed gehouden. Voorganger is ds. van Heteren. Aanvang 14:00 uur.

Print your tickets