Kerstnachtdienst in de Bethelkerk

De Urker Zangers te gast in de Urker Bethelkerk. Kerstnacht, zondag 24 december 2017, is mannenkoor Urker Zangers o.l.v. Jacob Schenk te gast in de Urker Bethelkerk. Het wordt een echte zangdienst bij nachte! Deze dienst geen preek, maar veel samenzang, koorzang en liederen die worden voorgedragen door Agnes den

Lees verder...

GKU on ICE

De Gereformeerde Jeugd Centrale presenteert: GKU ON ICE 01-12-2017 19:30 De Poort Ja beste mensen jullie oude schaatsen mogen weer uit het vet! Wat? Gaat het vriezen? Dat weet ik niet! Wat ik wel weet dat is dat de Jeugd Centrale op vrijdag 01 december weer GKU ON ICE organiseert.

Lees verder...

De ontdekking van Kerst

De Gereformeerde Jeugd Centrale presenteert: “De ontdekking van Kerst”. Op vrijdag 22 december komt het kerstevangelie weer op een bijzonder wijze tot leven in kerkelijk centrum De Poort, dit keer in spel, muziek en schaduwtheater! De bezoeker wordt meegenomen naar de velden van Efrata en staat tussen echte dieren, oog

Lees verder...

Reformatie 500 jaar

Op D.V. komende Hervormingsdag, dinsdag 31 oktober, wordt een Urk-brede reformatieherdenking in de Bethelkerk gehouden. De opening geschiedt door ds. E.J. de Groot. De eerste lezing wordt verzorgd door ds. W.A. Zondag over ”de Reformatie in historisch perspectief”, terwijl prof.dr. M.J. Kater in zal gaan op ”de Reformatie in toekomst¬perspectief”.

Lees verder...

Israëlavond in de Poort

Op D.V. woensdag 1 november a.s. is er opnieuw een Israëlavond van de werkgroep Kerk & Israël GKU. De aanvang is om 19:30 uur en wordt afgerond rond 21:30 uur.

Lees verder...