Ambtsdragerscursus

Voor nieuwe ambtsdragers en natuurlijk geïnteresseerde “ervaren” ambtsdragers wordt er de ambtsdragercursus georganiseerd. De cursus zal jullie wegwijs proberen te maken in alles wat er bij komt kijken als ambtsdrager van de Gereformeerde Kerk Urk. De onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: onze organisatie en structuur als kerk, je

Lees verder...

Aangepaste kerkdienst

Zondag 19 mei is er een aangepaste kerkdienst in de Schuilplaats. De dienst begint om 14.30 uur. Voorganger is Ds J. van Vulpen

Lees verder...

De vliegende speeldoos

Op zaterdag 22 juni komt de “Vliegende Speeldoos” naar De Poort. In 1 dag tijd kun jij een echte musicalster worden, overdag studeer je met echte acteurs de musical in en diezelfde middag nog treed jij op voor je hele familie. Dit is toch wel heel erg gaaf! Het verhaal

Lees verder...

Armeens buffet voor waterzuiveringsproject

Waterzuiveringsproject “Ninevé” Irak In samenwerking met de stichting NSKI (Nederlandse stichting kinderen Irak willen we op vrijdag 10 mei een Armeens Buffet organiseren in De Poort. Op dit moment hebben de inwoners van Fisk-Khabour in de vlakte van Ninevé geen schoon drinkwater. Ze zijn daarvoor aangewezen op water uit de

Lees verder...

Zendingsavond met de familie Mager uit Rwanda

De zendingscommissie organiseert donderdagavond 16 mei een zendingsavond met Rik en Caroline Mager in De Poort. Dit zendingsechtpaar is begin 2017 uitgezonden naar het centraal Afrikaanse land Rwanda. Dit is hetzelfde land waar ook ds. Goijert, die kortgeleden nog bij ons voorging in de Petra- en de Bethelkerk, twee keer

Lees verder...

Samenkomst Steungroep Alleenstaanden

De Steungroep Alleenstaanden nodigt iedereen die korter of langer geleden een verlies van een geliefde heeft moeten verwerken, uit voor een samenkomst met pastoraal voorganger Henk Rothuizen. Deze wil ons deze avond voorgaan en handvatten aanreiken om te leren omgaan en verwerken van het verlies van een geliefde. De heer

Lees verder...

Gebedsuur

Naast een korte inleiding zingen we enkele liederen en bidden we voor de kerk, de jongeren op Urk en voor algemene en persoonlijke zaken. Iedereen is van harte uitgenodigd. Graag tot vrijdag 19:15 in de Poort.”

Lees verder...

Israëlavond in de Poort met ds Willem J.J. Glashouwer

De krant naast de bijbel en de tekenen der tijden Op woensdagavond 8 mei om 19.30 uur organiseert de werkgroep kerk & Israël van de gezamenlijke PKN-kerken op Urk voor de tweede maal dit jaar een Israëlavond, ditmaal in kerkelijk centrum de Poort. Aan deze avond wordt medewerking verleend door

Lees verder...

Senioren/60+ reis

We hebben weer een leuke dag georganiseerd voor ons jaarlijkse uitje. We gaan deze keer niet zo vroeg weg en we blijven dicht in de buurt. De kosten voor deze reis zijn € 50,- en de betaling kan gedaan worden in De Poort op dinsdag 4 juni a.s. van 18:30

Lees verder...

Paaswake

Thema: Vrede zij u Met medewerking van Jeugdpastor Sjoerd Bakker en samengesteld gospelkoor onder leiding van Evert Bos Met aansluitend uitgebreid ontbijt Liturgie Paaswake 2019

Lees verder...