Pastoraat wijk Noord

In verband met de situatie rondom ds. M.A. Bos worden gemeenteleden van wijk noord vriendelijk verzocht om bij bijzondere omstandigheden contact op te nemen met hun wijkouderling.

Print your tickets