Petrus…

Petrus…

Alles was geregeld de maaltijd kon beginnen op die ene bewuste dag. Alle ingrediënten stonden klaar en ook was er een een kruik en een schaal die ik zag. Maar ik verbaasde me nog het meest toen ik zag wat Jezus deed. Hij stond op in ons midden en trok ineens uit zijn bovenkleed. Hij sloeg een linnen doek om zijn middel en knoopte deze vast. Dit was de doek van de dienaar die normaal de voeten wast.

Ik keek om me heen en het viel mij toen pas op dat er geen dienaar was in de bovenzaal. Maar waarom Jezus dit nu deed verbaasde ons allemaal. Hij is toch de meester die ik mag volgen in mijn leven? Dit mag ik toch niet aanpakken wat hij mij hier nu wil geven? Hij wil mijn voeten wassen, dit is een nederige taak, ik kan hier niet tegen. Mijn voeten vol met viezigheid en stof, ze hebben zo vaak gewandeld op verkeerde wegen….

Jezus pakt een kruik en schenkt het water in de schaal. De discipelen zijn muisstil en houden hun adem in….. allemaal. We zien hoe Jezus de schaal voor mijn voeten zet. Ik heb het gevoel dat iedereen naar mij kijkt en op mijn reactie let. Nee meester dit kunt u niet doen, dit kan ik niet toestaan. Alstublieft Heer, wilt u toch maar mijn vieze voeten overslaan?

Jezus kijkt mij liefdevol aan, Heer gaat u echt mijn voeten wassen, vraag ik met een gebroken stem. Petrus, ik weet dat je dit niet begrijpt hoorde ik toen, als reactie van Hem. Maar dit laat ik niet toe, zei ik, nooit zult U mijn voeten wassen Heer! Als ik je voeten niet mag wassen, zei Jezus, dan ben jij mijn volgeling niet meer! Ik keek hem aan en voelde de tranen in mijn ogen wellen. Wie is toch deze man hier aan mijn voeten, wat wil Hij mij hier toch mee vertellen?

Jezus ging verder, mijn vriend als ik jouw voeten niet mag wassen vandaag. Ben jij dan wel echt mijn vriend … dat is nu mijn vraag. Ik antwoordde, o Heer als het zo is gesteld…… Was mij dan maar helemaal, ja dat heb ik Hem toen gemeld. Nee, Petrus alleen je voeten, dat is genoeg. Heb jij wel begrepen wat ik gedaan heb, is wat Hij toen vroeg? Ik heb jullie allemaal een voorbeeld gegeven, als jullie meester gedraag ik mij als een knecht. Nu nog niet maar straks begrijp jullie mijn woorden pas echt.

We moeten elkaar dienen in plaats van overheersen, wij vinden het ware geluk als wij dit doen. Ik begreep deze woorden niet echt en wat er allemaal gebeurde toen…. Ik vraag me af of er überhaupt wel mensen zijn die echt begrijpen wat Jezus hier mee bedoelt. Maar één ding weet ik zeker nog nooit heb ik zo’n grote liefde gevoeld….

Ik, Petrus, voel me vaak zo zwak, ik bedoel Jezus staat zo anders in het leven. Ik wed dat Hij voor zijn volgelingen zelfs zijn leven nog zou geven…..

Sjoerd Bakker Jongerenpastor GKU.

Print your tickets