Beroepingscommissie
De beroepingscommissie komt wekelijks bij elkaar om te luisteren naar een tweetal “internet”-preken. Verder gaan we ook wekelijks op pad om predikanten live te beluisteren. Bijzonder om dit te mogen doen en we komen in de mooiste kerken op bijzondere plekken. Er is een nieuw lijst met predikanten die we willen benaderen. We doen daar om privacy redenen verder geen mededelingen over, maar kunnen melden dat het namen van predikanten zijn die u als gemeente aandraagt. We hopen een ingang te kunnen vinden en hoe mooi is het om te kunnen melden dat we als commissie achter deze namen van predikanten staan. Met de hulp en leiding van de Heilige Geest gaan we vol vertrouwen verder in de zoektocht naar een predikant voor onze gemeente. Wilt u het beroepingswerk blijven opdragen in uw persoonlijke gebeden?

Voor namen van beroepbare predikanten hieronder nog even het mailadres van de beroepingscommissie: beroepingscie@gku-pkn.nl

Preekvoorziening
De preekvoorziening van onze kerk wordt verzorgd door Albertje Hartman-Pasterkamp en Tjalling Ruiten. Zij vullen het rooster van onze predikanten aan met diensten die wegens vacatures, vakanties of anderszins nog ingevuld moeten worden. Het ene jaar geeft dat wat meer werk dan het andere. Door de vacatures moeten  heel wat diensten ingevuld worden met predikanten van buiten. Wij hopen natuurlijk dat de vacatures weer spoedig vervuld zal worden, maar daarover bestaat geen zekerheid.

Wij danken de gemeenteleden die ons van tijd tot tijd tips hebben gegeven van predikanten die zij buiten Urk gehoord hebben. Wij doen echt ons best om deze predikanten te benaderen voor een preekbeurt in een van onze kerken. Soms lukt dat, maar vaak ook niet omdat zij al bezet zijn wegens verplichtingen in de eigen gemeente of toezeggingen naar andere gemeenten. Dan vissen wij achter het net zoals dat heet.

Niettemin willen wij u nogmaals danken voor het meeleven en meedenken.
Wij hebben het voorrecht dat wij ook steeds een beroep kunnen doen op onze oud-predikanten die nog graag, als dat mogelijk is, voorgaan in onze kerkdiensten.

Tj. Ruiten, tel: 683216, tjruiten@gmail.com
A. Hartman-Pasterkamp, tel: 684715, albertjepasterkamp@live.nl

Book your tickets