Regeling kerkbezoek tot 6 september

Maandag 29 juni heeft de kerkenraad besloten de erediensten op de zondagen vanaf 5 juli tot voorlopig 6 september als volgt te organiseren:

Zondag 5 juli
Zondag 5 juli vinden er 2 diensten plaats in kerkgebouw de Poort, waarbij steeds 100 gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld om de diensten bij te wonen. Deze twee diensten worden ook gebruikt om ‘te oefenen’ in de manier waarop gemeenteleden naar en van hun plaats in de kerkgebouwen worden begeleid en kan de werking van de ‘aanmeld-app’ worden getest.

 Vanaf zondag 12 juli
Vanaf zondag 12 juli vinden er steeds twee diensten plaats in kerkgebouw de Poort en in de Petrakerk. De diensten in de Poort kunnen dan worden bijgewoond door 200 gemeenteleden en de diensten in de Petrakerk door 100 – 120 gemeenteleden, waarbij de galerij gesloten blijft. Deze aantallen zijn een gevolg van het feit dat er steeds minimaal 1,5 meter afstand gehouden moet worden tussen personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.

De diensten in de Poort zullen steeds via een livestream worden uitgezonden, zodat ook gemeenteleden die niet bij een van de diensten aanwezig kunnen zijn, een dienst kunnen volgen.

Het niet organiseren van diensten in de Bethelkerk heeft twee oorzaken, de eerste en belangrijkste is dat het binnenklimaat van de Bethelkerk nauwelijks kan worden geventileerd en daardoor een onaanvaardbaar gezondheidsrisico oplevert en een tweede reden is dat er op deze korte termijn in de vakantieperiode onvoldoende beschikbare predikanten zijn om in een dienst te kunnen voorgaan.

Reserveren
Om een van de diensten te kunnen bezoeken is het nodig dat u daarvoor een reservering maakt op de website (Klik aanmelden) van onze kerk. Op de aanmeldpagina kiest u eerst een kerkgebouw waar u de dienst wenst bij te wonen en vervolgens kunt u een morgen of middagdienst kiezen op een bepaalde datum tussen 5 juli en 6 september. Hier staat ook direct vermeld hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn voor de dienst die u wilt kiezen. Vervolgens wordt u gevraagd uw naam en adresgegevens in te vullen en kunt uw eventuele overige gezinsleden ook aanmelden voor dezelfde dienst. Omdat er maar 640 gemeenteleden per zondag de kerkdiensten kunnen bezoeken, verzoeken we iedereen niet vaker dan 1x per 3 weken een plaats te reserveren.

Het aanmelden voor een van de diensten kan steeds tot vrijdagavond 20:00 uur voorafgaand aan de eerstvolgende zondagmorgendienst. Hierna zullen de lijsten met namen worden vastgesteld en naar het betreffende kerkgebouw gebracht. Aan de hand van deze lijsten en de reservering die u ontvangt, kan worden gecontroleerd dat u in de dienst aanwezig bent.

Ventilatie
Belangrijk om te weten is dat de ventilatie in de Poort zal plaatsvinden door de aanwezige mechanische ventilatie en in de Petrakerk door middel van het openzetten van de hoofdingang en de achteringangen, waardoor een natuurlijke ventilatie ontstaat. Kunt u dus niet tegen tocht, kies dan een dienst in de Poort!

Binnenkomst kerkgebouw
Bij aanvang van de diensten zijn alleen de hoofdingangen van beide kerkgebouwen geopend om de kerkgebouwen te kunnen binnengaan. Hier wordt u opgevangen door een van de kosters die met u de gezondheidscheck doorneemt. Hierna wordt u overgedragen aan een andere koster of een van de dienstdoende ouderlingen, die u naar uw plaats in de kerk zal begeleiden. Ga dus niet op eigen houtje de kerkzaal binnen, maar wacht rustig op uw beurt op het kerkplein van een van de kerken. Hier staan ook duidelijke markeringen aangegeven om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Het verlaten van de kerk dient ook op een bepaalde manier te gebeuren en zal door de voorganger voor het einde van de dienst worden toegelicht. De toiletten zullen voor het grootste gedeelte zijn gesloten. Toiletbezoek dient dan ook tot een minimum te worden beperkt. Volg verder alle instructies van de kosters.

Afmelden
Heeft u voor een toekomstige dienst gereserveerd en kunt u op de betreffende datum toch de dienst niet bezoeken, meldt u zich dan aub af door middel van het sturen van een email aan kosters@gku-pkn.nl Op die manier kan iemand anders dan uw plaats innemen.

Wellicht overbodig te zeggen dat u alleen een dienst kunt bijwonen als u geen (milde) gezondheidsklachten ervaart.

Doopdiensten
Aangaande de doopdiensten op de donderdagavonden in de Poort heeft de kerkenraad het volgende besloten:

De doopdiensten op donderdag avond in de Poort kunnen ook door 200 mensen worden bezocht, zodat er steeds 6 dopelingen tegelijk kunnen worden gedoopt. De doopouders kunnen dan ieder 30 familieleden / bekenden uitnodigen voor het bijwonen van de dienst.

Bovenstaande betekent dat de doopouders een week voordat de doopdienst zal plaatsvinden de namen van de genodigden doorgeven per e-mail aan kosters@gku-pkn.nl. Verder geldt dan dezelfde werkwijze als bij een normale eredienst op zondag. Het is niet mogelijk om zelf via de website een plaats voor deze diensten te reserveren.

De doopdiensten zullen ook steeds via een livestream kunnen worden gevolgd door iedereen die niet bij de dienst aanwezig kan zijn.

Print your tickets