De Gereformeerde Kerk van Urk is verdeeld in vier secties: NoordWest, Centrum, Oost, en Zuid. De gebieden worden op het kaartje hieronder weergegeven.

De secties hebben allemaal een predikant als sectiehoofd en zijn verder verdeeld in wijken met een wijkouderling. Via de links hieronder is de verdeling binnen de secties te vinden.

De secties hebben om de beurt dienst in de kerkgebouwen volgens een rooster consistoriediensten.