De Gereformeerde Kerk van Urk is verdeeld in vier wijken: West, Noord, Oost, en Zuid. De gebieden worden op het kaartje hieronder weergegeven.

De wijken hebben allemaal een predikant als wijkhoofd en zijn verder verdeeld in secties met een sectieouderling. Via de links hieronder is de verdeling binnen de wijken te vinden.

De wijken hebben om de beurt dienst in de kerkgebouwen volgens een rooster consistoriediensten.