Sing4Him in de pinksterdienst

De Sing4Him verleent medewerking aan de Pinksterdienst op maandag 1 juni.

De kinderen hebben dan een vel zwart papier nodig en witte verf. Er wordt een werkje laten zien, dat je kunt maken. Het werkje komt na de dienst op de website.

Er is ook een themalied, met onderstaande link kun je dat alvast oefenen.

Dat is deze: https://www.youtube.com/watch?v=LxceiuGymac&feature=youtu.be

Print your tickets