Welkom bij de Gereformeerde Kerk Urk


Missie

Onze gemeente wil voortbouwen op een rijk verleden, zonder daarbij waardevolle tradities overboord te zetten en zonder in tegenspraak te zijn met wat wij belijden. We willen een gemeente zijn waarin liefde, barmhartigheid en gerechtigheid daadwerkelijk zichtbaar zijn in navolging van Jezus.
We willen een gemeente zijn waarin we elkaar en anderen in de naam van Jezus aanvaarden en God en elkaar kunnen ontmoeten vanuit Bijbels perspectief. Het moet een gemeenschap zijn met aandacht voor alle leeftijden, waarin we elkaar voortdurend inspireren tot het uitdragen van het evangelie in woord en daad. Samen zijn we op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: het koninkrijk van God.

Beleid

Het beleidsplan 'Wat de toekomst brenge moge' van 2015-2020


Besluitenlijst

bijgewerkt tot 4-10-2019

Preambule

Bij de toetreding tot de Protestantse Kerk in het voorjaar van 2005 is door de kerkenraad een preambule opgesteld, en naar de synode verzonden.

Ledenregister

Bij de toetreding tot de Protestantse kerk is een apart ledenregister ingesteld.