Testblog

Jezus laat aan de Emmaüsgangers zien dat het Oude Testament al vol is van Hem en Zijn weg. Dat merk je ook aan Psalm 49, m.n. vers 16: het is gevuld met Christus en Zijn opstanding.

Pasen: hoop in een wereld van raadsels en dood

  1. (1) het raadsel: De harde vragen aan het leven worden in de psalmen volop gesteld en zeker niet voorzien van goedkope antwoorden. Zie ook Psalm 49. De onderliggende gedachte van deze psalm is voor ons herkenbaar: het zou de gelovigen goed moeten gaan, terwijl de goddelozen worden gestraft. Waarom verloopt het zo vaak anders? Maar ben ik zelf ook geen grote pleger van onrecht? Had ik Jezus ook niet gekruisigd willen hebben? God zou míj moeten vragen: waarom? Reden om te bidden: wees mij, de zondaar, genadig.
  2. (2) de dood:
  3. (3) het leven:
  4. (4) de wijsheid:

Print your tickets