Toch gebroken…

Vorige week is Ds. Menkveld met zijn fiets gevallen door het toedoen van een loslopende hond. Na het afgelopen weekend de nodige rust te hebben genomen bleef de pijn in de heup echter aanhouden. Na een scan bleek de heup toch gebroken te zijn. Inmiddels is de dominee geopereerd in Sneek. Wellicht zal hij hier nog een aantal dagen verblijven. Zullen we als gemeente om hem en zijn familie heen gaan staan? Laten we de dominee gedenken in onze gebeden. Daarnaast zal een kaartje hem goeddoen.

Het adres is: Zate 35, 8322 BP, Urk

 

Print your tickets