Toelichting besluit om de kerkdiensten af te schalen

Toelichting op het besluit van de kerkenraad om af te schalen. Voor de complete tekst van het besluit wordt verwezen naar het vorige bericht.

Naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad van 5 november 2021 om af te schalen, heeft de kleine kerkenraad afgelopen week alle opties besproken. Daarbij is rekening gehouden met alle meningen en gevoelens die binnen onze grote gemeente leven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het unaniem gedragen voorstel om in alle kerkgebouwen diensten te beleggen waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Reserveren is hierdoor ook weer noodzakelijk. Om toch zoveel mogelijk mensen op een zondag de gelegenheid te geven een kerkdienst te bezoeken is verder voorgesteld in de ochtend dubbele diensten te houden.

De brede kerkenraad heeft dit voorstel afgelopen vrijdag met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. We zijn dankbaar dat dit in deze moeilijke tijd in grote eensgezindheid mocht gebeuren. Dat neemt niet weg dat we ook oog hebben voor broeders en zusters die graag een ander besluit hadden gezien. We roepen daarom op om elkaar en met name ook onze predikanten en de kerkenraad te gedenken in uw gebeden.

Print your tickets