Beroepen extra predikant

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt, dat in de vergadering van vrijdag 21 april door de Brede Kerkenraad is besloten, de procedure in gang te zetten voor het beroepen van een extra predikant.

De laatste jaren is door corona het gemeentelijk leven moeilijk geweest en daarbij zijn steeds één of meerdere predikantsplaatsen vacant geweest. Hierdoor is de geestelijke nood in de gemeente gegroeid en is de werkdruk voor de predikanten groot geweest.

Met het beroepen van een extra predikant, hoopt de Brede Kerkenraad weer in voldoende mate invulling te kunnen geven aan de geestelijke zorg voor de gemeente. Het aantal wijken zal daarbij voorlopig gehandhaafd blijven op vier.

Print your tickets