Het was de bedoeling dat u uw bijdrage voor de collecte zou kunnen over maken met Ideal, dit lukte echter niet op tijd.
Daarom het verzoek om één maal per zondag uw bijdragen  over te maken naar NL57RABO0373711123 t.n.v. Gereformeerde Kerk Urk, met vermelding: Collectes zondag 22 maart. Het CvK zal zorgen voor de uitsplitsing naar de verschillende collectes.

Wij hopen het volgende week makkelijker voor u te maken, zodat u een donatie met Ideal kunt doen.