Urkerdag…

Op un mooie piensterdag ut Urrekerpak wier an…

Vandaag help ik een beetje mee een mooie traditie in ere te houden…. Ik loop vandaag namelijk “in dracht”, zoals ze dat zo mooi zeggen. Vorig jaar voor vaderdag kreeg ik het eerste onderdeel van mijn Urker pak, namelijk de broekstukken. Ik was wel benieuwd welke beeltenis hier op te zien was dus ik ging op onderzoek uit… Dit bleek nog niet zo gemakkelijk… verschillende mensen, verschillende meningen…. Het zou zijn, “de wijsheid van Salomo” of “Esther voor Ahasveros”. Beide mooi maar ik ga voor Salomo, zijn wijsheid was namelijk niet van hemzelf! Hij had het immers van God gekregen, zijn hulp was van de Heer… dat vind ik wel heel mooi passen bij Pinksteren. Onze hulp is immers ook van Hem! Morgen, eerste Pinksterdag staan we er weer bij stil…. we hebben Zijn Geest gekregen om ons te helpen, op een mooie pinksterdag, iedere dag…

Sjoerd Bakker Jongerenpastor.

Print your tickets