Van de beroepingscommissie

Nadat we de vorige keer schreven over onze teleurstelling dat we niets konden melden over een eventueel te beroepen predikant, zijn we verder gegaan met ons werk. We komen wekelijks bij elkaar om te luisteren naar een tweetal “internet”-preken. Verder gaan we ook wekelijks op pad om predikanten live te beluisteren. Bijzonder om dit te mogen doen en we komen in de mooiste kerken op bijzondere plekken. Helaas zijn er nu ook verder geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Wel mochten we weer contacten leggen met predikanten en bijzondere open en eerlijke gesprekken voeren. Het blijkt voor predikanten ook lastig te zijn wanneer ze een telefoontje krijgen uit Urk, we krijgen dan te horen dat na lang aarzelen er geen vervolggesprekken worden afgesproken. Op dit moment hebben we weer een nieuw lijstje met predikanten die we willen benaderen. We doen daar om privacy redenen verder geen mededelingen over maar kunnen melden dat het namen van predikanten zijn die u als gemeente aandraagt. We hopen een ingang te kunnen vinden en hoe mooi is het om te kunnen melden dat we als commissie achter deze namen van predikanten staan. Met de hulp en leiding van de Heilige Geest gaan we vol vertrouwen verder in de zoektocht naar een predikant voor onze gemeente. Wilt u het beroepingswerk blijven opdragen in uw persoonlijke gebeden?

Voor namen van beroepbare predikanten hieronder nog even het mailadres van de beroepingscommissie:

beroepingscie@gku-pkn.nl

Print your tickets