Van de kerkenraad

De volgende broeders konden vanwege vakantie niet aanwezig zijn bij de bevestigingsdienst op zondag 27 mei 2018.

Piet Romkes, Grindrug 14
Lub van den Berg, Kraagstuk 4

De genoemde broeders zullen alsnog in het ambt van ouderling worden bevestigd op zondag 17 juni 2018 tijdens de morgendienst in De Poort door ds. E.J. Terpstra.

Print your tickets