Van de kerkenraad

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat er door acht gemeenteleden gezamenlijk bezwaar is ingediend tegen de procedure om een beroep uit te brengen op ds. W.J. Menkveld uit Wanneperveen.

Om aan het bezwaar tegemoet te komen, wordt de gemeente alsnog in de gelegenheid gesteld om zondagavond 13 december tussen 19:30 uur en 21:30 uur in de Poort fysiek te stemmen.

Ter informatie wordt u meegedeeld dat in de periode waarin de gemeente inhoudelijk kon reageren 6 reacties zijn ontvangen met vragen en bezwaren en 57 reacties met steunbetuigingen. De kerkenraad roept alle belijdende leden dringend op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun stem uit te brengen omtrent het voorstel van de kerkenraad om ds. Menkveld te beroepen, zodat duidelijk mag blijken hoe onze gemeente hiertegenover staat.

Tevens wordt aan de gemeente bekend gemaakt dat er volgende week zondag 20 december 2020 de gelegenheid zal zijn om fysiek te stemmen over het voorgenomen beroep op ds. M.A. Bos uit Daarlerveen.

Print your tickets