Van de kerkenraad

Met betrekking tot de stemming over het voorgenomen beroep op ds. Bos deelt de kerkenraad u het volgende mee: Er zijn maar liefst 785 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 762 stemmen voor en 22 stemmen tegen het beroep en 1 blanco. De kerkenraad is verheugd over de hoge opkomst en de uitslag van de stemming.

Ondanks deze stemming, is afgelopen vrijdagavond bezwaar ingediend tegen de gevolgde procedure door dezelfde bezwaarmakers (waarvan er 1 zich heeft terug getrokken) als tegen de procedure op het voornemen van de kerkenraad om een beroep uit te brengen op ds. Menkveld. Ook dit bezwaar is doorgestuurd naar het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

De consequentie hiervan is dat nu eerst gewacht moet worden op een uitspraak van dit college en dat het beroep op ds. Bos nog niet kan worden uitgebracht.

 

Print your tickets