Van de kerkenraad

Aan de gemeente wordt het volgende bekend gemaakt:

In de vergadering van van afgelopen vrijdag 12 november 2021 heeft de brede kerkenraad m.b.t. het afschalen van het aantal kerkgangers per eredienst de volgende besluiten genomen, die aanstaande zondag 14 november 2021 in zullen gaan:

Algemene maatregelen:De brede kerkenraad doet een dringend verzoek aan de gemeente om zich aan het volgende te houden:

 • Anderhalve meter afstand van elkaar houden
 • Vaak handen wassen, handen ontsmetten bij binnenkomst
 • Hoesten en/of niezen in de elleboog
 • Bij klachten thuisblijven (en laten testen)
 • Het dragen van een mondkapje bij het verplaatsen binnen de kerkgebouwen.

Organisatorische maatregelen:

 • Het CvK zal zorgen voor een goede ventilatie van de kerkgebouwen
 • In overleg met het AV-team is besloten om alleen morgendienst van 09:00 uit te zenden via de livestream. Wie later wil kijken, kan dan gewoon de dienst van 09:00 uur starten.
 • Bij binnenkomst/verlaten van het kerkgebouw, worden de gemeenteleden met klem verzocht de corona aanwijzingen van de predikant/(hulp) kosters op te volgen
 • Voor aanvang van de eredienst zullen er steeds twee ouderlingen aanwezig zijn om de (hulp) kosters te assisteren en moreel te ondersteunen.
 • Maatregelen m.b.t afschalen:
  Het aantal kerkgangers per eredienst zal worden afgeschaald naar de volgende aantallen:

  • Bethelkerk, maximaal 350
  • Petrakerk, maximaal 175
  • De Poort, maximaal 250

In alle drie de kerkgebouwen zal een extra eredienst worden belegd. De diensten vinden plaats om 09:00 uur, 11:00 uur en om 17:00 uur. Vanwege veranderde inzichten en regels van het RIVM is het qua ventilatie mogelijk om dit te doen.

Door tussen de ochtenddiensten te “spuien” (dit is alles tegen elkaar openzetten), zullen de kerkgebouwen weer van verse lucht worden voorzien. Op deze manier kunnen zonder veel risico twee diensten op een ochtend worden belegd. Door per kerkgebouw een extra eredienst te beleggen, worden per zondag 2.325 gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om een eredienst te bezoeken;

Maatregel m.b.t aanmelden:Het aanmelden voor de erediensten vindt op dezelfde manier plaats als tijdens de vorige periode, dus via de website. Het is nu mogelijk om je aan te melden.

Activiteiten:
Bij activiteiten als Follow Me, Sing4Him, zondagsschool e.d. zullen zoveel mogelijk de basisregels worden nageleefd.

Tenslotte:

 • In de Poort wordt geen koffie meer gedronken na de morgendiensten
 • Tijdens de brede kerkenraad en de repetitie van Christelijk Gemengd Koor Urk wordt er geen pauze meer gehouden
 • Bij andere vergaderingen kan nog wel een pauze worden gehouden
 • Het vieren van verjaardagen op zaterdag in de Poort blijft nog wel mogelijk.

Print your tickets