Van de kerkenraad – Beroepingswerk

Aan de gemeente wordt met dankbaarheid en blijdschap medegedeeld dat beide bezwaren tegen de beroepingsprocedures van ds. W.J. Menkveld en ds. M.A. Bos door het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen ongegrond zijn verklaard.

Dit betekent dat het beroepingswerk kan worden voortgezet en dat de beroepsbrieven op korte termijn bij ds. Menkveld en ds. Bos kunnen worden bezorgd.

Als de beroepsbrieven zijn bezorgd, gaat er voor de predikanten een termijn in van drie weken om het beroep te overwegen.

Print your tickets