Van de kerkenraad

Aan de gemeente wordt bekend gemaakt dat ds. E.J. Terpstra heeft bedankt voor het beroep dat door de Hervormde Gemeente van Dinteloord op hem is uitgebracht.

Print your tickets