Verkiezing nieuwe ambtsdragers

In de vergadering van de brede kerkenraad van afgelopen vrijdag 12 april 2019 zijn voor de verkiezing op zondag 05 mei 2019 de volgende broeders kandidaat gesteld voor het ambt van ouderling, jeugdouderling en diaken.
Een bijzonder woord van dank aan de gemeente is op zijn plaats omdat ditmaal vanuit de gemeente veel namen zijn aangeleverd. Het heeft de verschillende secties zeker geholpen met het samenstellen van de kandidatenlijst. Voor verdere informatie over de kandidaat ambtsdragers wordt alvast verwezen naar het kerkblad van 18 april 2019.

Eventuele bezwaren tegen de genoemde broeders kunnen tot en met maandag 29 april 2019, 18:00 uur schriftelijk worden ingediend bij de scriba’s:
Jacob de Vries, Middelbuurt 52 en Albert Hakvoort, Grindrug 16

De bevestiging van de verkozen en benoemde broeders zal plaatsvinden D.V. op zondag 26 mei 2019 om 17.00 uur in de Bethelkerk door ds. G. van Zanden.

Print your tickets