Verkoop pastorie van de Petrakerk

In de vergadering van 3 juli 2020 heeft de kerkenraad besloten de woning Wijk 8-72 te verkopen en deze in eerste instantie exclusief aan gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Urk aan te bieden.

Bezichtigen: 11 september van 14:00 tot 18:00 uur en 12 september van 9:00 tot 12:00 uur. Schriftelijke biedingen, voorzien van naam, adres en telefoonnummer, in gesloten blanco envelop afgeven in de consistorie van de Petrakerk op 19 september tussen 10:00 en 12:00 uur. Kosten koper.

Als de biedingen van gemeenteleden te ver onder de taxatiewaarde blijven, van ongunstige voorwaarden zijn voorzien of anderszins kan het College van Kerkrentmeesters alsnog besluiten de woning via openbare kanalen voor iedere belangstellende, te koop aan te bieden.
Op de verkoop rusten de volgende kettingbedingen:
– Kamergewijze verhuur, nu en in de toekomst, is niet toegestaan.
– De koper realiseert zich dat deze een woning naast een kerkgebouw koopt. Overlast door activiteiten in en rond het kerkgebouw, orgelspel en klokgelui, zullen nimmer tot klachten of bezwaren leiden bij de kerkelijke of burgerlijke gemeente.

Een verkoopbrochure kunt u downloaden vanaf de website van de kerk.
Verdere inlichtingen of het aanvragen van een verkoopbrochure via gebouwen@gku-pkn.nl

Update bij dit bericht:
De huidige erfafscheiding tussen Petrakerk en woning staat niet conform de erfgrens volgens de kadastertekening. De tuin bij de woning is dus iets groter. Na de verkoop zal dit, in overleg met de koper, worden aangepast.
Zoals de kadastertekening verder aangeeft behoort de garage achter de woning niet tot de verkoop, en hoeft dus niet in de bieding te worden opgenomen. Verkoop of verhuur met recht van eerste koop van de garage is echter wel bespreekbaar.

Print your tickets