Vermist

Ooit hebben 6 gebrandschilderde ramen de raampartij in de zuidgevel (de kant van Wijk 8) van de Petrakerk gesierd, vergelijkbaar met met de gebrandschilderde ramen in de noordgevel.
Nadat ze in uit de Petrakerk zijn verwijderd hebben ze een aantal jaren een plaats ingenomen in het ronde raam van de Bethelkerk.
Toen het ronde raam in de Bethelkerk de huidige voorstelling kreeg zijn deze (zwaar beschadigde) gebrandschilderde ramen opgeslagen op de zolder van de Petrakerk.
Omdat er plannen zijn de ramen te laten restaureren zijn ze weer voor de dag gehaald en nu blijkt er één raam te ontbreken. Het gaat om het raam met het symbool van geloof, een kruis met de bijbel, dat deel uitmaakt van de 3 ramen met Geloof-Hoop-Liefde. Gelukkig is er nog een foto van.

Als iemand weet waar dit raam is gebleven dan graag een berichtje naar: gebouwen@gku-pkn.nl

Print your tickets