Beste jongens en meisjes van de zondagsschool,

 

Heb jij misschien een geheime hut? Een hut waar je je goed kan verstoppen? Een plek waar je veilig bent? Zo’n verstopplek noemen ze ook wel eens een schuilplek. Naar een schuil­plek neem je niet zomaar iedereen mee, want dan is de plek niet meer geheim. Misschien dat je alleen je beste vriend mee­neemt, bijvoorbeeld om samen te spelen in de hut.

De afgelopen en de komende tijd werken we op de zondagsschool met de thema’s Gideon en Elia. Gideon had ook een geheime plek om zijn graan te dorsen. Elia had een plek om veilig te zijn voor koning Achab. Toch was de Heere bij hen in de schuilplaats. Hij overtuig­de Gideon om samen te strijden tegen de Midianieten. Daar had de Heer niet bepaald veel mannen voor nodig, maar wel de juiste mannen. De Heer zorgt dan ook voor de overwinning op de Midianieten.

De Heer zorgt ervoor dat Elia op die afgelegen plek en later bij de weduwe tijdens de hongers­nood in leven blijft. Zo kan Elia later Gods macht laten zien op de Karmel aan de Israëlieten. En wat voor een macht, vuur uit de hemel steekt het offer van Elia aan. Grote regenbuien storten uit over het land, als de Israëlieten de Heer aannemen als hun enige God.

Dus als jij die ene grote Vriend meeneemt naar jouw schuilplaats, dan kun je erop rekenen dat Hij goed voor je zorgt en je beschermt.

 

Punt van aandacht: We verwachten van ieder kind elke week een kleine bijdrage (€ 0,50 tot € 1,00) om de onkosten te dekken. We bekostigen hiermee de materialen die we gebruiken, de huur van de school, de kosten die we maken voor het kerstfeest, het afscheid van groep 8, etct. Wilt u hier rekening mee houden? Alvast bedankt.

 

Zondag 14 oktober

Psalm 136: 3a, tekst: Mattheüs 22: 39b

Zondag 21 oktober

Psalm 136: 3, tekst: Filippenzen 4: 6a

Zondag 28 oktober

Psalm 111: 3a, tekst: 1 Thessalonicenzen 5: 18a

Zondag 4 november

Psalm 111: 3, tekst: 1 Koningen 18: 39b

Zondag 11 november  

Psalm 17: 8a, tekst: Lukas 5: 27b

 

U bent mijn schuilplaats Heer,

U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied.

Telkens als ik angstig ben, steun ik op U.

Ik vertrouw op U.

Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. (lied 397)

 

Groetjes van de meesters en juffen