Vrijwilligers bedankt!

Vrijwilligers bedankt!

Het jaar loopt alweer ten einde en de kerstpakketten zijn alweer besteld. Eigenlijk zou je iedereen die zich het afgelopen jaar voor de kerk heeft ingezet, wel een pakket willen geven. Zoveel ambtsdragers, mentoren, schoonmakers, broeders en zusters die zich op zoveel verschillende manieren inzetten. Geweldig! De meesten zullen zeggen dat ze er niets voor terug hoeven te krijgen, maar een bedankje op zijn tijd kan natuurlijk geen kwaad. Daarom bij deze, weet dat al dat werk wordt gezien en gewaardeerd!
En als we mogen weten en uitdragen dankzij Wie en voor Wie we dit werk mogen doen, dan hoeven we daar ook helemaal niet zo bescheiden over te zijn. Je zet je licht toch niet onder de korenmaat?
Daarover spreekt ook Marianne Williamson in “A return to Love: A course in miracles”:

We ask ourselves, who am I to be brillant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be? You are a child of God.
Your playing small does not serve the world.
There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you.
We are all meant to shine, as children do.
We were born to make manifest the glory of God that is within us.
It’s not just in some of us; it’s in everyone.
And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.

Vrij vertaald, zegt ze dat we soms banger lijken te zijn dat we wél bergen kunnen verzetten, dan dat we dat niet zouden kunnen. Dat we niet zo geweldig, getalenteerd en gaaf durven te zijn als God ons heeft gemaakt. Maar dan doen we onszelf en ook anderen te kort!
Iedereen die zo zijn of haar licht heeft laten schijnen, nogmaals dank! Hopelijk doet goed voorbeeld, goed volgen. En mocht je nog niet bij die grote groep vrijwilligers horen, voel je dan vrij om eens naar iemand toe te stappen en wat van je tijd aan te bieden. We zouden graag meer van je zien!

“Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet. Zodat de mensen zeggen: God is goed!”

Namens het CvK wens ik iedereen gezegende feestdagen en een stralend 2019!
Jan Bos Gzn

Print your tickets