Vrouwenvereniging Euodia

De vrouwenvereniging Euodia start op maandag 7 oktober om 20:15 uur.

Vind je het fijn om met andere vrouwen de bijbel te bestuderen aan de hand van een Bijbelstudie dan ben je van harte welkom op het adres Zinkstuk 50 in het appartement gebouw De Suyderseestaete.We vergaderen elke veertien dagen. Oude en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie bel met Christa 06‑46795699 of Neeltje Bakker 684521

Neeltje Bakker en Christa Fruijtier

Print your tickets