Vuurleven is een nieuwe opvoedcursus voor alle ouders, over geloven, opvoeden enzo…
Het is een leuke en laagdrempelige manier om in een gezellige en open sfeer met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding, met de nadruk op geloofsopvoeding.

Iedere avond heeft een ander thema en bij elk thema komt een andere specialist aan het woord.
Ontmoeting, herkenning en inspiratie staan centraal.

Vuurleven bestaat uit 7 thema avonden, tijdens deze avonden zal steeds een ander onderwerp met medewerking van professionals worden behandeld. De cursus wil ouders tools aanreiken om direct toe te kunnen passen in de praktijk.

Als u geïnteresseerd bent of vragen hebt hierover, dan kunt u dit melden en/of vragen via onderwijs@gku-pkn.nl

Zodra er meer info is dan zal dit zo spoedig mogelijk worden verstrekt op de site en via het kerkblad.