Week van gebed

Gebed op Urk

Zaterdag 20 januari start de week van gebed op Urk. Dit jaar mogen we deze week met wel 9 plaatselijke gemeenten organiseren. Wat een zegen!

De avonden starten steeds om half acht en zijn om acht uur weer afgelopen. Dit om het toegankelijk te maken om meerdere avonden te bezoeken. Elkaar in eenheid als broeders en zusters ontmoeten rondom het gezamenlijke gebed.

Zien we u en jou deze week ook?

Print your tickets