Weer collecteren in de dienst

Nu alle maatregelen in verband met Corona opgeheven zijn, heeft de Kleine Kerkenraad besloten om met ingang van zondag 15 mei weer fysiek te gaan collecteren. Een wezenlijk onderdeel van de liturgie is namelijk de dienst der offerande.
Net als voor de corona crisis zullen er weer 2 collectes gehouden worden. De mogelijkheid van digitaal collecteren blijft bestaan, waarbij de verhouding van 2/3e en 1/3e gehandhaafd blijft. Bij speciale collectes, b.v. Werelddiaconaat, zit er een regulier maximum aan de 2e collecte, zodat het overgrote deel voor de speciale collecte bestemd is.

Collecte bonnen kunnen iedere dinsdag avond van 19.00 tot 19.30 uur worden gekocht bij de Diaconie in De Poort. Ook kunt u collectebonnen via de site van de kerk bestellen.

Print your tickets