Wat?
Wiekentjeweg organiseert jaarlijks 3 weekenden in de leeftijdscategorie 16+, 21+ en 35+. Tijdens deze weekenden proberen wij door middel van gezellige, actieve en opbouwende activiteiten de jongeren dichter bij elkaar te brengen, samen meer te leren over Gods Woord en te bouwen aan de persoonlijke relatie met God.

Wanneer?
De weekenden vinden meestal rond deze periode plaats, namelijk:

16+: 1e weekend van oktober
21+: laatste weekend van juni
35+: 2e weekend in september

Hoe?
Opgeven kan via de centrale aanmeldsite www.wiekentjeweg.nu

Wie?
De verschillende weekenden worden georganiseerd door afzonderlijke organisaties. Vanuit iedere organisatie is 1 afgevaardigde vertegenwoordigd in het bestuur van Wiekentjeweg.

Het bestuur van WiekentjeWeg valt onder verantwoordelijkheid van de Jeugdsectie van de Gereformeerde Kerk te Urk. Daarom is er ook één jeugdouderling betrokken bij het bestuur, die verslag uitlevert aan en ruggespraak houdt met de Jeugdsectie over de inhoud en gang van zaken rond de verschillende activiteiten.

We zijn altijd op zoek naar vernieuwende, uitdagende en stimulerende activiteiten. Heb je tips, of wil je graag meehelpen met organiseren. Neem dan contact met ons op via wiekentjeweg@gmail.com