Gedurende het winterseizoen worden ongeveer eens per maand winteravondlezingen georganiseerd.
De lezingen worden gehouden door de predikanten van de Gereformeerde kerk Urk, en de Hervormde gemeente De Ark.
Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van (schriftelijke) vragen.