Alle winteravondlezingen vinden seizoen 2019-2020 DV plaats in het Kerkje aan de zee. Ze beginnen steeds om 20:00 uur. Dit seizoen hopen verschillende sprekers stil te staan bij gedeelten uit de Bergrede. De thema’s en tekstgedeelten uit Mattheus hebben direct te maken met het hier en nu. Hieronder vindt u het overzicht voor het komende seizoen:

woensdag 2 oktober Zalig zij die vervolgd worden… 5: 10-12-ds. E.J. Terpstra
woensdag 6 november U bent het licht van de wereld 5: 13-16-drs. H.-J. van der Wal
woensdag 8 januari De wet afgeschaft?! 5: 17-20-ds. H.J. Zuidhof
woensdag 5 februari Om de heiligheid van het huwelijk 5: 27-32-ds. C. Kelemen
woensdag 4 maart Heb uw vijanden lief 5: 38-48-ds. J. Hoekman
woensdag 1 april Wanneer u bidt… 6: 5-8-ds. G. van Zanden