Zitting: Elke zaterdag van 18.00 uur tot 18.30 uur in de Poort, Lange Dam 52 – telefoon 0527 850971
Email: zaterdagavondcommissie@gku-pkn.nl

Bij ziekte, overlijden, of een bijzondere omstandigheid kun je voorbede vragen van de gemeente. Dankzegging laten doen kan bij een jubileum, geboorte of bijvoorbeeld na goed bericht bij een ziekte en dergelijke.

Dankzegging of voorbede vraag je aan bij de zaterdagavondcommissie. Het liefst persoonlijk door op zaterdagavond even langs te komen in de Poort tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Dan kan namelijk in overleg de tekst opgesteld worden. E-mailen mag ook, maar dan bestaat het risico dat het mailtje niet aankomt of dat er onvoldoende gegevens in staan. Let er dus op dat er teruggebeld kan worden door de commissie als zij op zaterdag zitting houdt.

Houd er verder rekening mee dat een dankzegging of voorbede niet te lang mag zijn. Het liefst – indien mogelijk – niet langer dan één zin. De zaterdagavondcommissie mag daarom een aanvraag zo nodig inkorten.

Toekomstige trouwstelletjes kunnen, nadat zij een gesprek met hun wijkpredikant hebben gehad, bij de zaterdagavondcommissie hun huwelijksdatum, tijd en de kerk ‘vastleggen’.

Verder kunt u  terecht voor het aanvragen van de Bediening van de Heilige Doop. Dit dient u minimaal 2 weken voor de doopsbediening te doen, om uw wijkpredikant de kans te geven u te bezoeken. U wordt verzocht uw trouwboekje mee te nemen voor de gegevens op de doopkaart, en de administratie.